Product
Beschikbaarheid

Bereikbaarheid
Verhoog de bereikbaarheid van uw organisatie

Icon-Facilitair-450

Facilitair
Optimaliseer het gebruik van uw pand

Safety

Veiligheid
Maak uw organisatie veilig met StandBy

Product

B4B

Safety first!

Organisaties zullen na het hoogtepunt van de COVID-19 crisis de werkzaamheden beheersmatig en gefaseerd oppakken. De B4B app helpt u hierbij. 

Screenshot-alert-792x1536 (1)

Inzichten in de risico’s in de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer

B4B geeft organisaties en haar werknemers de benodigde inzichten in de algemene en specifieke risico’s in de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer. B4B doet dit door middel van:

 • De COVID-19 App & Dashboard.
 • ‘Social distancing’ alerts om verspreidingsrisico’s te beperken.
 • Bron- & contact onderzoek rapportages
 • Gecontroleerd en gefaseerd opstarten bedrijvigheid.
 • Monitoring, visualisering en beheersing bezettingsgraad per verdieping, zone, kamer,  afdeling, team en/of ander specifiek groepskenmerk.
 • Voorkomen van te hoge medewerkers dichtheid

Uiteraard bent u, als organisatie, eigenaar van de Data.

Beschikbaarheid

Bereikbaarheid

Verhoog de bereikbaarheid van uw organisatie

Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. U wilt bereikbaar zijn, echter oproepen tijdens overleg of tijdens afwezigheid zijn niet praktisch. Voor een klant is het vervelend niet bij de juiste medewerker terecht te komen en een aantal keer doorgeschakeld te worden.

StandBy kan hierbij helpen en biedt de mogelijkheid om bereikbaar te zijn wanneer dat uitkomt voor de medewerker. Wanneer een medewerker aangeeft niet bereikbaar te zijn wordt een klant direct doorgeschakeld naar een collega die wel bereikbaar is en de klant kan helpen.

Bereikbaarheid

Facilitair

Facilitair

Facilitair

Optimaliseer het gebruik van uw pand
Facilitaire dienstverlening is vaak complex. Vaak gaat het om meerdere taakgebieden zoals pandbeheer, energie en het aansturen van ondersteunend personeel, zoals schoonmakers en technisch personeel.

Alle deze processen beheren en aansturen kost veel tijd. Zeker als uw organisatie minder groot is komt het vaak als taak “erbij”. Daarom heeft StandBy de module facilitair ontwikkeld. Met StandBy kan er goede informatie worden verzameld over het gebruik het pand. Deze informatie kan gebruikt worden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Ook kan er door de combinatie van aanwezigheid van medewerkers en energiegebruik energie worden bespaard.
Ondersteunend personeel kan met StandBy zien of er zaken gerepareerd of schoongemaakt moeten worden in een bepaalde ruimte.

De volgende functionaliteiten kunt in de module facilitair vinden:

 • Ruimtegebruik
 • Energiegebruik
 • Dienstverlening

Safety

BHV app – Veiligheid

Veiligheid op de werkplek met de BHV app
Een veilige werkomgeving geeft rust in een organisatie. BHV is belangrijk in een organisatie, net als beveiligingspersoneel tijdens bedreigende situaties. Het aansturen van deze belangrijke mensen kan lastig zijn. De aanwezigheid wordt niet bijgehouden of is foutgevoelig. Daarnaast kan het oproepen van een BHV’er of beveiligingspersoneel onduidelijk zijn.
Ook is het belangrijk dat BHV’ers en beveiligingspersoneel snel en makkelijk kunnen communiceren.

StandBy Combineert verschillende functies rondom bedrijfshulpverlening, veiligheid en beveiliging in één systeem met een smartphone app. Met StandBy kunnen er alarmen worden verzonden, onderling gecommuniceerd en inzicht in aanwezigheid. En dit op een veilige en snelle manier.

De volgende functionaliteiten kunt u vinden in de module veiligheid:

 • BHV
 • Beveiliging
BHV die StandBy app gebruikt

StandBy uitproberen?