Indoor lokalisatie

Indoor lokalisatie

Locatiebepaling

StandBy is in staat om ook binnen een pand of locatie te bepalen waar een gebruiker zich bevindt. Zo gebruikt StandBy beacons, WiFi en geofencing

Bluetooth Low Energy(BLE) Beacons

Wat GPS is voor buiten – locatiebepaling – zijn BLE beacons voor binnen: kleine apparaatjes die Bluetooth-signalen uitzenden en oppikken. Door als gebruiker met de telefoon in het gebouw rond te lopen, wordt er telkens signalen ontvangen van deze beacons waardoor de locatie van de gebruikers achterhaald kan worden. Dit kan op afdelingsniveau en verdieping maar ook op kamerniveau.

StandBy maakt veelvuldig gebruik van Crownstones. Dit zijn BLE beacons die ingeplugd kunnen worden in het stopcontact of in de wandcontactdoos kunnen worden ingebouwd. En daarnaast kunnen Crowstones behalve detectie ook energie meten, apparaten aan- of uitzetten en koppelen met extra sensoren voor het detecteren van CO/CO2, beweging of geluid. StandBy maakt ook gebruik van andere sensoren om te bepalen of een gebruiker aanwezig is in een pand en wat precies zijn binnenshuis positie is.

WiFi

StandBy werkt met Wi-Fi voor automatische aanwezigheidsdetectie en voor het bepalen van de locatie van gebruikers of apparaten binnen het pand. WiFi kan gebruikt worden voor indoor lokalisatie of voor vestigingsdetectie

Geofencing (gebiedsbewaking)

Naast WiFi en bluetooth maakt StandBy gebruik van geofencing. Geofencing is een techniek om met gps te bepalen of je in een geografisch gebied bent. Dit gebied heeft virtuele grenzen. De StandBy app is in staat om te detecteren of een apparaat een pand of gebied verlaat en kan er een signaal worden gegeven dat dit apparaat afwezig is.

Een gebruiker van StandBy kan niet gevolgd worden buiten de ingestelde zones.

WHITE-text-505x124

Stationsplein 45, Unit D1.116

3013 AK Rotterdam

085 – 888 2466

sales@standbysolutions.nl

Bedrijf

© 2022 | Alle rechten voorbehouden | StandBy Solutions B.V.